VOORWAARDEN

01. Door lid te worden van deze dienst (de "dienst"), word je een abonnee en akkoord te gaan met deze overeenkomst (de "Overeenkomst") gebonden te zijn. Deze overeenkomst is onderhevig aan veranderingen op elk gewenst moment. U erkent en gaat ermee akkoord als abonnee om deze voorwaarden regelmatig te herzien op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen of aanpassingen. Uw voortgezet abonnement vormt uw erkenning van eventuele wijzigingen of aanpassingen aan deze overeenkomst en gaat u ermee akkoord zich te houden en door de gewijzigde overeenkomst gebonden te zijn.

02. De abonnementsgelden zullen worden gemaakt door de abonnee. De abonnee is verantwoordelijk voor het betalen van de periodieke abonnementskosten volgens de huidige facturering termen.

03. Tenzij en totdat deze overeenkomst wordt geannuleerd in overeenstemming met de voorwaarden daarvan, abonnee machtigt de "dienst" in rekening te brengen credit abonnee-kaart (of een andere goedgekeurde faciliteit) te betalen voor de lopende kosten van het lidmaatschap. Abonnee verklaart verder machtigt de "dienst" om krediet abonnee card op te laden (of een andere goedgekeurde faciliteit) voor alle aankopen van producten, diensten en entertainment verzorgd door TheJolieTwins.com Inschrijving kan niet worden toegewezen of overgedragen aan een andere persoon of entiteit. Abonnee moet onmiddellijk facturering van de hoogte van: veranderingen in de vervaldatum van eender welke credit card gebruikt in verband met de Service; veranderingen in het huis of factuuradres; en schijnbare inbreuken op de veiligheid, zoals verlies, diefstal, of ongeoorloofde openbaarmaking of het gebruik van een gebruikersnaam of wachtwoord. Tot TheJolieTwins.com is aangemeld, via e-mail, van een breuk in de beveiliging, de abonnee blijft aansprakelijk voor elk onbevoegd gebruik van de dienst. Op verzoek zal TheJolieTwins.com abonnee voorzien van kopieën van facturering records die kosten voor het gebruik van de dienst te ondersteunen.

04. De betaling van de betreffende diensten kunnen worden gemaakt door automatische creditcard incasso. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor de oorspronkelijke termijn na het verstrijken, tenzij TheJolieTwins.com is aangemeld, via e-mail, samen met uw gebruikersnaam en wachtwoord, 48 uur voorafgaand aan het lidmaatschap verlopen. Bij de vernieuwing van de volledige een-maand-lidmaatschap, of op verzoek van de abonnee via "Lidmaatschap Upgrade" links die in het wachtwoord beschermde gebied van de dienst, zal het lidmaatschap worden opgewaardeerd om de toegang tot de volledige selectie van de inhoud en de volledige reeks van de voordelen van service.

05. Inschrijving op de Dienst kan te allen tijde en zonder reden door een van beide TheJolieTwins.com of de abonnee na kennisgeving aan de andere via e-mail worden beëindigd. Abonnees zijn aansprakelijk voor de kosten die door hen tot de beëindiging van de dienst.

06. Abonnees zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van alle personal computer en communicatie-apparatuur die nodig is om de toegang tot de dienst te krijgen. De toegang tot en het gebruik van de Dienst is door middel van een combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Elke abonnee moet zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Onthoud uw wachtwoord! Om veiligheidsredenen zal TheJolieTwins.com niet wachtwoorden vrijgeven om welke reden dan ook, behalve zoals specifiek door de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht. Onbevoegde toegang tot de Service is een schending van deze overeenkomst en een schending van de wet.

07. Iedere aansprakelijkheid van TheJolieTwins.com, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: het falen van de prestaties; fout; verzuim; onderbreking; verwijdering; gebrek; vertraging in operatie of uitzending; communicatie lijn mislukking; diefstal, vernietiging, wijziging of ongeautoriseerde toegang van gegevens, hetzij voor contractbreuk, misleidend gedrag, nalatigheid, of er een andere oorzaak of regelen, is strikt beperkt tot de door of namens de abonnee betaald aan TheJolieTwins.com hoeveelheid voor de voorafgaande 12 maanden. Sommige staten / provincies niet de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade is toegelaten; daarom mogelijk dat de bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing.

08. Geen garantie wordt gemaakt door TheJolieTwins.com over alle informatie, diensten of producten die via of in verband met de Service, en TheJolieTwins.com wijst hierbij uitdrukkelijk alle garanties, waaronder, zonder beperking: geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid , juistheid of de inhoud van de informatie, producten of diensten, en; alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Sommige staten / provincies is de uitsluiting van impliciete garanties; daarom kan de bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing.

09. Met uitzondering van het publieke domein en elektronische berichten, alle materiaal dat getoond wordt op de Dienst is auteursrechtelijk beschermd door TheJolieTwins.com en mogen niet worden gekopieerd, verspreid, of gedownload, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TheJolieTwins.com, tenzij in deze overeenkomst anders is duidelijk vermeld.

10. In de omgeving van onze leden is het niet toegestaan om proxies, anonymizers gebruiken, en alle andere software verbergen van de echte gebruiker. Alle pogingen om de site binnen te gaan anoniem zal leiden tot een verbod van uw account. Als om wat voor reden je nodig hebt om de site anoniem in te voeren, moet u ons support team te informeren over deze en een lijst met IP-adressen van waaruit je gaat naar de site te gaan indienen.

11. De toegang tot de omgeving van de leden wordt toegekend aan een persoon van het ene land, kan je niet delen met je vriend of familielid, of enige andere derde persoon. Onze beveiligingssoftware controleert dit.